User Tools

Site Tools


pl-firmy

Ustawienia ogólne - Firmy

Zakładka Firmy pozwala na zarządzanie poszczególnymi Firmami w pakietach Wielofirmowość oraz Pakietach dla Biur Rachunkowych. Można dodać nową firmę lub ją edytować. W opcjach edycji można zmienić status danej firmy lub dodać użytkowników o ograniczonych prawach, aby mieli dostęp do tej konkretnej firmy. Dodatkowo na zakładce Rok finansowy można zarządzać latami finansowymi firmy.

Powrót do spisu

pl-firmy.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools