User Tools

Site Tools


pl-rok_finansowy

Ustawienia ogólne - Firmy - Rok finansowy

Na zakładce “Rok finansowy”, znajdującej się w danych Firmy, można dodawać (1), usuwać (2) oraz edytować(3) lata finansowe firmy. Można również jednym ruchem usunąć pliki zaimportowane do danego roku finansowego (4) oraz wyszukiwać utworzone lata finansowe.

Lata finansowe służą grupowaniu danych zaimportowanych z plików JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KR lub JPK_WB według lat finansowych.

Zarządzając latami finansowymi, należy pamiętać, że:

 • nazwę roku finansowego należy podać w formacie RRRR, np. 2017 i musi się ona zawierać pomiędzy datą początkową i końcową. Na przykład dodając rok z zakresem dat 01-03-2016 do 28-02-2017 można nazwać go 2016 lub 2017, ale nie można nazwać go np. 2018.
 • zakres dat kolejnych lat finansowych nie może się pokrywać.
 • nie można usunąć roku finansowego, do którego zostały zaimportowane pliki JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KR lub JPK_WB. Trzeba najpierw usunąć te pliki.
 • nie można też skrócić zakresu dat roku finansowego o miesiące, do których zostały zaimportowane pliki JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KR lub JPK_WB. Trzeba najpierw usunąć te pliki.
 • opcja „Usuń pliki z tego roku finansowego” usuwa tylko pliki JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KR lub JPK_WB. Nie usuwa plików JPK_VAT oraz VAT-7.
 • rok finansowy może trwać minimum 1 miesiąc i maksymalnie 23 miesiące.
 • przed zaimportowaniem pierwszego spośród plików JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KR lub JPK_WB należy utworzyć rok finansowy zawierający okres, którego dotyczą importowane pliki. Podczas importu kolejnych plików dotyczących nowego roku, który jeszcze nie został dodany, automatycznie zostanie utworzony nowy 12-miesięczny rok finansowy. Na przykład został dodany rok 2016 z zakresem dat: 01-03-2016 do 28-02-2017. Importując pliki dotyczące marca 2017 automatycznie zostanie dodany rok 2017 z zakresem dat: 01-03-2017 do 28-02-2018.
 • dane są przypisane do poszczególnych lat finansowych na podstawie następujących dat:
  • z pliku JPK_FA - na podstawie daty z pola “DataSprzedazy”
  • z pliku JPK_MAG - na podstawie daty z pola “DataOperacji”
  • z pliku JPK_KR - na podstawie daty z pola “DataKsiegowania”
  • z pliku JPK_WB - na podstawie daty z pola “DataOperacji”

W ustawieniach roku finansowego znajdują się również informacje potrzebne do weryfikacji sprawozdania finansowego.

 • Status firmy - określa według, którego wzoru sprawozdania finansowego raportuje dana firma
 • Prezentacja kwot - określa czy firma raportuje w złotych czy w tysiącach złotych.

Powrót do spisu

pl-rok_finansowy.txt · Last modified: 2019/02/27 15:23

Page Tools