User Tools

Site Tools


pl-rok_finansowy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
pl-rok_finansowy [2018/10/26 08:57]
wiki_super_user_petapilot_com
pl-rok_finansowy [2018/10/30 10:11]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 3: Line 3:
 {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​200 |}} {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​200 |}}
 Na zakładce “Rok finansowy”,​ znajdującej się w danych **[[pl-Firmy|Firmy]]**,​ można dodawać **(1)**, usuwać **(2)** oraz edytować**(3)** lata finansowe firmy. Można również jednym ruchem usunąć pliki zaimportowane do danego roku finansowego **(4)** oraz wyszukiwać utworzone lata finansowe. Na zakładce “Rok finansowy”,​ znajdującej się w danych **[[pl-Firmy|Firmy]]**,​ można dodawać **(1)**, usuwać **(2)** oraz edytować**(3)** lata finansowe firmy. Można również jednym ruchem usunąć pliki zaimportowane do danego roku finansowego **(4)** oraz wyszukiwać utworzone lata finansowe.
-{{ :pl_rok_finansowy.jpg?nolink |}}+{{ :rok.jpg?nolink |}}
    
  
pl-rok_finansowy.txt · Last modified: 2019/02/27 14:23