User Tools

Site Tools


pl-rok_finansowy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl-rok_finansowy [2018/10/30 10:11]
wiki_super_user_petapilot_com
pl-rok_finansowy [2019/02/27 14:23]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 22: Line 22:
           * z pliku JPK_WB - na podstawie daty z pola "​DataOperacji"​           * z pliku JPK_WB - na podstawie daty z pola "​DataOperacji"​
  
 +W ustawieniach roku finansowego znajdują się również informacje potrzebne do weryfikacji sprawozdania finansowego. ​
 +  * **Status firmy** - określa według, którego wzoru sprawozdania finansowego raportuje dana firma
 +  * **Prezentacja kwot** - określa czy firma raportuje w złotych czy w tysiącach złotych. ​
  
 [[start|Powrót do spisu]] [[start|Powrót do spisu]]
pl-rok_finansowy.txt · Last modified: 2019/02/27 14:23