User Tools

Site Tools


pl_blad_schemy

Co oznacza komunikat "Importowany plik jest niezgodny ze schemą"?

Taki komunikat pojawia się, gdy importowany plik jest niezgodny ze schemą opublikowaną przez Ministerstwo Finansów.

Niezgodność może wynikać na przykład z:

  1. błędnie nazwanych pól,
  2. nieprawidłowego układu poszczególnych sekcji,
  3. niepełnych danych zamieszonych w nagłówku pliku JPK.

Zgodnie ze schemą przygotowaną przez Ministerstwo Finansów plik JPK powinien zwierać nagłówek z prawidłowym odesłaniem do zewnętrznego źródła, gdzie zamieszczona jest aktualna schema dla pliku, potrzebna dla weryfikacji zgodności. Przykład poprawnego nagłówka pliku JPK:

Prawdopodobnie plik JPK, przygotowany przez Państwa dostawcę nie jest zgodny z tym wzorem. W zależności od występujących niezgodności plik może być odrzucony przez Bramkę Ministerstwa Finansów podczas wysyłania lub zostać przyjęty. Sage e-Audytor przestrzega pełnej zgodności ze schemą, dlatego rozpoznaje plik jako niezgodny po wykryciu dowolnego odstępstwa. Sugerujemy, aby zgłosili Państwo swojemu dostawcy wniosek o dostosowanie plików do obowiązującego wzoru, poprzez uzupełnienie ewentualnych braków w nagłówku pliku.

Sugerujemy, aby zgłosili Państwo swojemu dostawcy wniosek o dostosowanie plików do obowiązującego wzoru, poprzez uzupełnienie ewentualnych braków w nagłówku pliku.

Powrót do spisu

pl_blad_schemy.txt · Last modified: 2018/02/16 09:52

Page Tools