User Tools

Site Tools


pl_blad_schemy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl_blad_schemy [2018/02/16 08:18]
wiki_super_user_petapilot_com created
pl_blad_schemy [2018/02/16 08:52] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 14: Line 14:
 {{ :​pl_blad_schemy.png?​nolink |}}  {{ :​pl_blad_schemy.png?​nolink |}} 
  
-Prawdopodobnie plik JPK, przygotowany przez Państwa dostawcę nie jest zgodny z tym wzorem. ​ +Prawdopodobnie plik JPK, przygotowany przez Państwa dostawcę nie jest zgodny z tym wzorem. ​W zależności od występujących ​niezgodności ​plik może być odrzucony przez Bramkę Ministerstwa Finansów podczas wysyłania lub zostać przyjęty. Sage e-Audytor przestrzega pełnej zgodności ze schemą, dlatego rozpoznaje plik jako niezgodny po wykryciu dowolnego odstępstwa. Sugerujemy, aby zgłosili Państwo swojemu dostawcy wniosek o dostosowanie plików do obowiązującego wzoru, poprzez uzupełnienie ewentualnych braków w nagłówku pliku
-Problem może być niezauważony przy sprawdzaniu struktury pliku za pomocą aplikacji „Klient JPK” udostępnianej przez Ministerstwo Finansów. MF jako autor zarówno schemy, jak i aplikacji Klient JPK wie jakie niezgodności ​ze schemą ​może dopuścić. Natomiast ​Sage e-Audytor przestrzega pełnej zgodności ze schemą, dlatego rozpoznaje plik jako niezgodny ​ze schemą ​po wykryciu dowolnego odstępstwa. ​+
  
 Sugerujemy, aby zgłosili Państwo swojemu dostawcy wniosek o dostosowanie plików do obowiązującego wzoru, poprzez uzupełnienie ewentualnych braków w nagłówku pliku. Sugerujemy, aby zgłosili Państwo swojemu dostawcy wniosek o dostosowanie plików do obowiązującego wzoru, poprzez uzupełnienie ewentualnych braków w nagłówku pliku.
pl_blad_schemy.txt · Last modified: 2018/02/16 08:52