User Tools

Site Tools


pl_blokada_wysylki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision Both sides next revision
pl_blokada_wysylki [2017/02/17 12:31]
renata_kotecka_sage_com created
pl_blokada_wysylki [2017/02/17 12:32]
renata_kotecka_sage_com
Line 1: Line 1:
 ===== Które komunikaty oznaczają błędy uniemożliwiające wysyłkę pliku===== ===== Które komunikaty oznaczają błędy uniemożliwiające wysyłkę pliku=====
 +
  
 Jedynie komunikaty z kategorii **Walidacja Schema (plik)** informują o błędach, które uniemożliwią wysyłkę pliku do Ministerstwa Finansów.  ​ Jedynie komunikaty z kategorii **Walidacja Schema (plik)** informują o błędach, które uniemożliwią wysyłkę pliku do Ministerstwa Finansów.  ​
pl_blokada_wysylki.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19