User Tools

Site Tools


pl_blokada_wysylki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl_blokada_wysylki [2017/02/17 12:32]
renata_kotecka_sage_com
pl_blokada_wysylki [2017/11/24 15:19]
Line 1: Line 1:
-===== Które komunikaty oznaczają błędy uniemożliwiające wysyłkę pliku===== 
  
- 
-Jedynie komunikaty z kategorii **Walidacja Schema (plik)** informują o błędach, które uniemożliwią wysyłkę pliku do Ministerstwa Finansów.  ​ 
- 
-{{ :​pl_walidacja_schemy.png?​nolink |}} 
- 
-Pozostałe komunikaty wskazują na ewentualne nie prawidłowości,​ które mogą oznaczać błędne dane lub błędnie zaewidencjonowane dokumenty. ​   
- 
-Przy każdym komunikacie znajduje się opcja **Dowiedz się więcej**, która umożliwia uzyskanie dodatkowych informacji co dany komunikat oznacza i co należy sprawdzić. ​ 
- 
- 
- 
-[[start|Powrót do spisu]] 
pl_blokada_wysylki.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19