User Tools

Site Tools


pl_blokada_wysylki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
pl_blokada_wysylki [2017/02/17 12:31]
renata_kotecka_sage_com created
pl_blokada_wysylki [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
-===== Które komunikaty oznaczają błędy uniemożliwiające wysyłkę pliku=====+===== Które komunikaty oznaczają błędy uniemożliwiające wysyłkę pliku?=====
  
 +{{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
 Jedynie komunikaty z kategorii **Walidacja Schema (plik)** informują o błędach, które uniemożliwią wysyłkę pliku do Ministerstwa Finansów.  ​ Jedynie komunikaty z kategorii **Walidacja Schema (plik)** informują o błędach, które uniemożliwią wysyłkę pliku do Ministerstwa Finansów.  ​
  
 {{ :​pl_walidacja_schemy.png?​nolink |}} {{ :​pl_walidacja_schemy.png?​nolink |}}
  
-Pozostałe komunikaty wskazują na ewentualne nie prawidłowości, które mogą oznaczać błędne dane lub błędnie zaewidencjonowane dokumenty. ​  +Pozostałe komunikaty wskazują na nieprawidłowości, które mogą oznaczać błędne dane lub błędnie zaewidencjonowane dokumenty. ​  
  
 Przy każdym komunikacie znajduje się opcja **Dowiedz się więcej**, która umożliwia uzyskanie dodatkowych informacji co dany komunikat oznacza i co należy sprawdzić. ​ Przy każdym komunikacie znajduje się opcja **Dowiedz się więcej**, która umożliwia uzyskanie dodatkowych informacji co dany komunikat oznacza i co należy sprawdzić. ​
pl_blokada_wysylki.1487334717.txt.gz · Last modified: 2017/02/17 12:31