User Tools

Site Tools


pl_blokada_wysylki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl_blokada_wysylki [2017/02/17 12:32]
renata_kotecka_sage_com
pl_blokada_wysylki [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
-===== Które komunikaty oznaczają błędy uniemożliwiające wysyłkę pliku===== +===== Które komunikaty oznaczają błędy uniemożliwiające wysyłkę pliku?=====
  
 +{{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
 Jedynie komunikaty z kategorii **Walidacja Schema (plik)** informują o błędach, które uniemożliwią wysyłkę pliku do Ministerstwa Finansów.  ​ Jedynie komunikaty z kategorii **Walidacja Schema (plik)** informują o błędach, które uniemożliwią wysyłkę pliku do Ministerstwa Finansów.  ​
  
pl_blokada_wysylki.1487334752.txt.gz · Last modified: 2017/02/17 12:32