User Tools

Site Tools


pl_deletenips

Usuwanie grupy NIPów z listy statusów kontrahentów

W menu “Status kontrahenta” na zakładce “Weryfikacja statusu NIP” została dodana opcja “Usuń NIPy z listy”. Opcja ta pozwala jedną operacją usunąć NIPy zaimportowane plikami, które zostały już z e-Audytora skasowane. Po kliknięciu w przycisk „Usuń NIPy z listy” na liście pozostaną tylko NIPy występujące w aktualnie zaimportowanych plikach.

Na przykład:

  1. Plik JPK_VAT za lipiec 2020 zaimportował 20 NIPów.
  2. Użytkownik usunął ten plik i zaimportował plik JPK_VAT za sierpień 2020, w którym były 3 takie same NIPy co w lipcu i 15 nowych.
  3. Po kliknięciu w przycisk „Usuń NIPy z listy” na liście pozostanie 18 NIPów z pliku za sierpień.

Powrót do spisu

pl_deletenips.txt · Last modified: 2020/09/03 07:45

Page Tools