User Tools

Site Tools


pl_eksport_porownanie

Eksport danych z widoku "Porównanie między częścią deklaracyjną a częścią JPK"

Dodaliśmy możliwość wyeksportowania danych prezentowanych na widoku “Porównanie między częścią deklaracyjną a częścią JPK” do pliku w formacie .csv.

Powrót do spisu

pl_eksport_porownanie.txt · Last modified: 2021/12/07 10:24

Page Tools