User Tools

Site Tools


pl_eksport_sf

Eksport danych z pozostałych widoków prezentujących dane z plików JPK_SF

Dodaliśmy możliwość wyeksportowania do pliku w formacie .csv danych prezentowanych na widokach prezentujących poszczególne części sprawozdania finansowego.

Powrót do spisu

pl_eksport_sf.txt · Last modified: 2022/03/16 12:24

Page Tools