User Tools

Site Tools


pl_eksport_v7

Eksport danych z pozostałych widoków prezentujących dane z plików JPK_V7M oraz JPK_V7K

Dodaliśmy możliwość wyeksportowania do pliku w formacie .csv danych prezentowanych na widokach:

  • V7M - Prezentacja części JPK
  • V7M - Prezentacja deklaracji
  • V7K - Prezentacja części JPK
  • V7K - Prezentacja deklaracji

Powrót do spisu

pl_eksport_v7.txt · Last modified: 2022/02/11 10:53

Page Tools