User Tools

Site Tools


pl_esprawozdania

e-sprawozdania finansowe

Obejrzyj film: Jak korzystać z modułu Sprawozdania finansowe?

Dodano możliwość weryfikacji plików e-sprawozdanie finansowe dla wariantów: Jednostka Inna, Mała i Mikro. Funkcjonalność jest dostępna w pakietach Weryfikator i Audytor.

Funkcjonalność umożliwia:

  • wczytanie plików e-sprawozdań finansowych w podanych wariantach
  • weryfikację techniczną plików, czyli zgodności z wymaganą schemą
  • weryfikację merytoryczną e-sprawozdań na podstawie testów weryfikujących przygotowanych przez Sage oraz PricewaterhouseCoopers

Dane zaimportowane z pliku sprawozdania finansowego prezentowane są w menu Sprawozdania Finansowe. Aktywne linki prowadzą do prezentacji poszczególnych danych.

W menu Wyniki testów prezentowane są ostrzeżenia o ewentualnych nieprawidłowościach.

Instrukcja co należy ustawić, aby korzystać z tej funkcjonalności znajduje się tutaj

Powrót do spisu

pl_esprawozdania.txt · Last modified: 2019/03/14 15:57

Page Tools