User Tools

Site Tools


pl_esprawozdania_nowosc

e-sprawozdania finansowe

Obejrzyj film: Jak korzystać z modułu Sprawozdania finansowe?

Dodano możliwość weryfikacji plików e-sprawozdanie finansowe dla wariantów: Jednostka Inna, Mała i Mikro. Funkcjonalność jest dostępna w pakietach Weryfikator i Audytor.

Funkcjonalność umożliwia:

  • wczytanie plików e-sprawozdań finansowych w podanych wariantach
  • weryfikację techniczną plików, czyli zgodności z wymaganą schemą
  • weryfikację merytoryczną e-sprawozdań na podstawie testów weryfikujących przygotowanych przez Sage oraz PricewaterhouseCoopers

Więcej o tej funkcjonalności można przeczytać tutaj.

Jednocześnie zostało dodanych 107 nowych testów weryfikujących dane zawarte w e-sprawozdaniach finansowych.

Powrót do spisu

pl_esprawozdania_nowosc.txt · Last modified: 2019/03/14 15:56

Page Tools