User Tools

Site Tools


pl_esprawozdania_nowosc2

Kolejne warianty e-sprawozdań finansowych

Obejrzyj film: Jak korzystać z modułu Sprawozdania finansowe?

Dodano możliwość weryfikacji plików e-sprawozdanie finansowe dla wariantów:

  • Alternatywna Spółka Inwestycyjna
  • Dom Maklerski
  • SKOK
  • Bank
  • Skonsolidowana Jednostka Inna

Funkcjonalność jest dostępna w pakietach Weryfikator i Audytor.

Powrót do spisu

pl_esprawozdania_nowosc2.txt · Last modified: 2019/03/21 09:54

Page Tools