User Tools

Site Tools


pl_esprawozdania_nowosc3

Kolejne warianty e-sprawozdań finansowych

Obejrzyj film: Jak korzystać z modułu Sprawozdania finansowe?

Dodano możliwość weryfikacji plików e-sprawozdanie finansowe dla wariantów:

  • Jednostka OP (pożytku publicznego)
  • Zakład Ubezpieczeń
  • Zakład Ubezpieczeń Skonsolidowane
  • Dom Maklerski Skonsolidowane
  • SKOK mała

Funkcjonalność jest dostępna w pakietach Weryfikator i Audytor.

Powrót do spisu

pl_esprawozdania_nowosc3.txt · Last modified: 2019/04/03 12:00

Page Tools