User Tools

Site Tools


pl_esprawozdania_nowosc3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl_esprawozdania_nowosc3 [2019/04/03 10:00] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +====== Kolejne warianty e-sprawozdań finansowych ======
 +{{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
 +
 +**Obejrzyj film**: [[https://​youtu.be/​GkpBPBeHS10|Jak korzystać z modułu Sprawozdania finansowe?​]]
 +
 +Dodano możliwość weryfikacji plików e-sprawozdanie finansowe dla wariantów: ​
 +  * Jednostka OP (pożytku publicznego) ​
 +  * Zakład Ubezpieczeń ​
 +  * Zakład Ubezpieczeń Skonsolidowane ​
 +  * Dom Maklerski Skonsolidowane ​
 +  * SKOK mała 
 +
 +Funkcjonalność jest dostępna w pakietach **Weryfikator** i **Audytor**.
 +
 +
 +
 +[[start|Powrót do spisu]]
  
pl_esprawozdania_nowosc3.txt · Last modified: 2019/04/03 10:00