User Tools

Site Tools


pl_esprawozdania_nowosc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
pl_esprawozdania_nowosc [2019/02/27 14:03]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_esprawozdania_nowosc [2019/02/27 14:27]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 9: Line 9:
   * weryfikację techniczną plików, czyli zgodności z wymaganą schemą   * weryfikację techniczną plików, czyli zgodności z wymaganą schemą
   * weryfikację merytoryczną e-sprawozdań na podstawie testów weryfikujących przygotowanych przez Sage oraz PricewaterhouseCoopers   * weryfikację merytoryczną e-sprawozdań na podstawie testów weryfikujących przygotowanych przez Sage oraz PricewaterhouseCoopers
 +
 +Więcej o tej funkcjonalności można przeczytać [[pl_esprawozdania|tutaj]].
  
 Jednocześnie zostało dodanych 107 nowych testów weryfikujących dane zawarte w e-sprawozdaniach finansowych. Jednocześnie zostało dodanych 107 nowych testów weryfikujących dane zawarte w e-sprawozdaniach finansowych.
pl_esprawozdania_nowosc.txt · Last modified: 2019/03/14 14:56