User Tools

Site Tools


pl_esprawozdania_nowosc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl_esprawozdania_nowosc [2019/02/27 14:03]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_esprawozdania_nowosc [2019/03/14 14:56]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 2: Line 2:
 {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
  
 +**Obejrzyj film**: [[https://​youtu.be/​GkpBPBeHS10|Jak korzystać z modułu Sprawozdania finansowe?​]]
  
 Dodano możliwość weryfikacji plików e-sprawozdanie finansowe dla wariantów: **Jednostka Inna, Mała i Mikro**. Funkcjonalność jest dostępna w pakietach **Weryfikator** i **Audytor**. Dodano możliwość weryfikacji plików e-sprawozdanie finansowe dla wariantów: **Jednostka Inna, Mała i Mikro**. Funkcjonalność jest dostępna w pakietach **Weryfikator** i **Audytor**.
Line 9: Line 10:
   * weryfikację techniczną plików, czyli zgodności z wymaganą schemą   * weryfikację techniczną plików, czyli zgodności z wymaganą schemą
   * weryfikację merytoryczną e-sprawozdań na podstawie testów weryfikujących przygotowanych przez Sage oraz PricewaterhouseCoopers   * weryfikację merytoryczną e-sprawozdań na podstawie testów weryfikujących przygotowanych przez Sage oraz PricewaterhouseCoopers
 +
 +Więcej o tej funkcjonalności można przeczytać [[pl_esprawozdania|tutaj]].
  
 Jednocześnie zostało dodanych 107 nowych testów weryfikujących dane zawarte w e-sprawozdaniach finansowych. Jednocześnie zostało dodanych 107 nowych testów weryfikujących dane zawarte w e-sprawozdaniach finansowych.
pl_esprawozdania_nowosc.txt · Last modified: 2019/03/14 14:56