User Tools

Site Tools


pl_ewp_v2

Nowa wersja JPK_EWP

Dodano możliwość weryfikacji nowej wersji plików zawierających zawierających ewidencję przychodów zryczałtowanych - JPK_EWP(2). Nowa wersja jest stosowana od kwietnia 2021.

Powrót do spisu

pl_ewp_v2.txt · Last modified: 2021/04/19 07:52

Page Tools