User Tools

Site Tools


pl_firma

Firma

Po kliknięciu w Numer firmy pod daną Organizacją, przechodzimy do kolejnego okna. W górnej części okna (poniżej ciemnoszarego pasa w menu głównym) znajduje się następujące menu.

  1. Rok. To pole pozwala filtrować dane na podstawie roku kalendarzowego lub finansowego – w zależności od kontekstu. Dane wczytane z plików JPK_VAT lub VAT-7 są filtrowane według roku kalendarzowego. Dane wczytane z plików: JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KR, JPK_WB są filtrowane według roku finansowego.
  2. Sprzedaż podsumowanie. Wyświetla raporty graficzne dotyczące całej sprzedaży z danego okresu. Podział na poszczególne miesiące oraz największych klientów.
  3. Zakup podsumowanie. Wyświetla raporty graficzne dotyczące zakupów z danego okresu. Podział na największych dostawców oraz poszczególne miesiące.
  4. Repozytorium plików JPK (tutaj importujemy struktury JPK). Wyświetla zaimportowane struktury JPK. Z tego miejsca mamy możliwość usunięcia poszczególnych plików lub ich ukrycia.
  5. Informacje dodatkowe. Dodatkowe informacje o danej firmie.

Powrót do spisu

pl_firma.txt · Last modified: 2018/10/30 11:13

Page Tools