User Tools

Site Tools


pl_firma

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
pl_firma [2016/12/21 14:03]
sagepl_superuser_demo_pl
pl_firma [2017/11/24 15:19]
127.0.0.1 external edit
Line 1: Line 1:
 ====== Firma ====== ====== Firma ======
 +{{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​200 |}}
 Po kliknięciu w Numer firmy pod daną Organizacją,​ przechodzimy do kolejnego okna. W górnej części okna (poniżej ciemnoszarego pasa w menu głównym) znajduje się następujące menu. Po kliknięciu w Numer firmy pod daną Organizacją,​ przechodzimy do kolejnego okna. W górnej części okna (poniżej ciemnoszarego pasa w menu głównym) znajduje się następujące menu.
  
-{{ :firma.jpg?nolink |}}+ 
 +{{ :pl_firma.jpg?nolink |}}
    
-  - **Rok obrachunkowy**. Jeżeli zostaną zaczytane pliki dwóch różnych lat rozrachunkowychbędziemy mogli zmienić je takaby wyświetlały nam się dane z odpowiedniego okresu.+  - **Rok**. ​To pole pozwala filtrować dane na podstawie roku kalendarzowego lub finansowego – w zależności od kontekstu. Dane wczytane z plików JPK_VAT lub VAT-7 są filtrowane według roku kalendarzowego. Dane wczytane ​plików: JPK_FAJPK_MAGJPK_KR, JPK_WB są filtrowane według roku finansowego.
   - **[[pl_podsumowanie|Sprzedaż podsumowanie]]**. Wyświetla raporty graficzne dotyczące całej sprzedaży z danego okresu. Podział na poszczególne miesiące oraz największych klientów.   - **[[pl_podsumowanie|Sprzedaż podsumowanie]]**. Wyświetla raporty graficzne dotyczące całej sprzedaży z danego okresu. Podział na poszczególne miesiące oraz największych klientów.
   - **[[pl_podsumowanie|Zakup podsumowanie]]**. Wyświetla raporty graficzne dotyczące zakupów z danego okresu. Podział na największych dostawców oraz poszczególne miesiące.   - **[[pl_podsumowanie|Zakup podsumowanie]]**. Wyświetla raporty graficzne dotyczące zakupów z danego okresu. Podział na największych dostawców oraz poszczególne miesiące.
pl_firma.txt · Last modified: 2018/10/30 10:13