User Tools

Site Tools


pl_firma

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl_firma [2016/12/21 14:03]
sagepl_superuser_demo_pl
pl_firma [2018/10/30 10:13]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
 ====== Firma ====== ====== Firma ======
 +{{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​200 |}}
 Po kliknięciu w Numer firmy pod daną Organizacją,​ przechodzimy do kolejnego okna. W górnej części okna (poniżej ciemnoszarego pasa w menu głównym) znajduje się następujące menu. Po kliknięciu w Numer firmy pod daną Organizacją,​ przechodzimy do kolejnego okna. W górnej części okna (poniżej ciemnoszarego pasa w menu głównym) znajduje się następujące menu.
 +
  
 {{ :​firma.jpg?​nolink |}} {{ :​firma.jpg?​nolink |}}
    
-  - **Rok obrachunkowy**. Jeżeli zostaną zaczytane pliki dwóch różnych lat rozrachunkowychbędziemy mogli zmienić je takaby wyświetlały nam się dane z odpowiedniego okresu.+  - **Rok**. ​To pole pozwala filtrować dane na podstawie roku kalendarzowego lub finansowego – w zależności od kontekstu. Dane wczytane z plików JPK_VAT lub VAT-7 są filtrowane według roku kalendarzowego. Dane wczytane ​plików: JPK_FAJPK_MAGJPK_KR, JPK_WB są filtrowane według roku finansowego.
   - **[[pl_podsumowanie|Sprzedaż podsumowanie]]**. Wyświetla raporty graficzne dotyczące całej sprzedaży z danego okresu. Podział na poszczególne miesiące oraz największych klientów.   - **[[pl_podsumowanie|Sprzedaż podsumowanie]]**. Wyświetla raporty graficzne dotyczące całej sprzedaży z danego okresu. Podział na poszczególne miesiące oraz największych klientów.
   - **[[pl_podsumowanie|Zakup podsumowanie]]**. Wyświetla raporty graficzne dotyczące zakupów z danego okresu. Podział na największych dostawców oraz poszczególne miesiące.   - **[[pl_podsumowanie|Zakup podsumowanie]]**. Wyświetla raporty graficzne dotyczące zakupów z danego okresu. Podział na największych dostawców oraz poszczególne miesiące.
pl_firma.txt · Last modified: 2018/10/30 10:13