User Tools

Site Tools


pl_firma

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl_firma [2017/11/24 15:19]
127.0.0.1 external edit
pl_firma [2018/10/30 10:13]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 4: Line 4:
  
  
-{{ :pl_firma.jpg?nolink |}}+{{ :firma.jpg?nolink |}}
    
   - **Rok**. To pole pozwala filtrować dane na podstawie roku kalendarzowego lub finansowego – w zależności od kontekstu. Dane wczytane z plików JPK_VAT lub VAT-7 są filtrowane według roku kalendarzowego. Dane wczytane z plików: JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KR, JPK_WB są filtrowane według roku finansowego.   - **Rok**. To pole pozwala filtrować dane na podstawie roku kalendarzowego lub finansowego – w zależności od kontekstu. Dane wczytane z plików JPK_VAT lub VAT-7 są filtrowane według roku kalendarzowego. Dane wczytane z plików: JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KR, JPK_WB są filtrowane według roku finansowego.
pl_firma.txt · Last modified: 2018/10/30 10:13