User Tools

Site Tools


pl_import_deklaracji

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
pl_import_deklaracji [2017/02/17 12:17]
renata_kotecka_sage_com created
pl_import_deklaracji [2017/11/24 15:19]
127.0.0.1 external edit
Line 1: Line 1:
-====== Jak zaimportować deklarację VAT======+====== Jak zaimportować deklarację VAT?====== 
 +{{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} 
 + 
 +**Obejrzyj film**: [[https://​youtu.be/​y82LCphbqEQ|Jak zaimportować pliki do Sage e-Audytor?​]] 
  
 Aby zaimportować deklarację VAT, należy: ​ Aby zaimportować deklarację VAT, należy: ​
Line 5: Line 9:
   - [[pl_rejestracja|zarejestrować]] swoją firmę. Każda nowo zarejestrowana firma otrzymuje pakiet Sprawdź e-Audytora, który umożliwia czasowe korzystanie z pełnej funkcjonalności platformy. Pakiet ten weryfikuje poprawność każdej struktury, a także bada spójność danych między poszczególnymi plikami.   - [[pl_rejestracja|zarejestrować]] swoją firmę. Każda nowo zarejestrowana firma otrzymuje pakiet Sprawdź e-Audytora, który umożliwia czasowe korzystanie z pełnej funkcjonalności platformy. Pakiet ten weryfikuje poprawność każdej struktury, a także bada spójność danych między poszczególnymi plikami.
   - zalogować się do platformy ​   - zalogować się do platformy ​
-  - wybrać opcję [[pl_firma|Firma]],​ a następnie zakładkę [[pl_repozytorium|Repozytorium]] ​ +  - wybrać opcję [[pl_firma|Firma]],​ a następnie zakładkę ​Repozytorium ​  
-  - przeciągnąć plik XML z deklaracją VAT na szare pole.+  - wykonać czynności opisane w artykule ​[[pl_repozytorium|Repozytorium]].
  
  
 [[start|Powrót do spisu]] [[start|Powrót do spisu]]
pl_import_deklaracji.txt · Last modified: 2019/01/04 12:26