User Tools

Site Tools


pl_import_deklaracji

This is an old revision of the document!


Jak zaimportować deklarację VAT?

Obejrzyj film: Jak zaimportować pliki do Sage e-Audytor?

Aby zaimportować deklarację VAT, należy:

  1. przygotować deklarację VAT w postaci pliku XML.
  2. zarejestrować swoją firmę. Każda nowo zarejestrowana firma otrzymuje pakiet Sprawdź e-Audytora, który umożliwia czasowe korzystanie z pełnej funkcjonalności platformy. Pakiet ten weryfikuje poprawność każdej struktury, a także bada spójność danych między poszczególnymi plikami.
  3. zalogować się do platformy
  4. wybrać opcję Firma, a następnie zakładkę Repozytorium
  5. wykonać czynności opisane w artykule Repozytorium.

Powrót do spisu

pl_import_deklaracji.1511536784.txt.gz · Last modified: 2019/01/04 12:26

Page Tools