User Tools

Site Tools


pl_import_plikow

Jak zaimportować pliki?

Obejrzyj film: Jak zaimportować pliki do Sage e-Audytor?

Aby zaimportować własne pliki, należy:

  1. zarejestrować swoją firmę. Każda nowo zarejestrowana firma otrzymuje pakiet Sprawdź e-Audytora, który umożliwia czasowe korzystanie z pełnej funkcjonalności platformy. Pakiet ten weryfikuje poprawność każdej struktury, a także bada spójność danych między poszczególnymi plikami.
  2. zalogować się do platformy
  3. wybrać opcję Firma, a następnie zakładkę Repozytorium
  4. wykonać czynności opisane w artykule Repozytorium.

Powrót do spisu

pl_import_plikow.txt · Last modified: 2019/01/04 13:21

Page Tools