User Tools

Site Tools


pl_import_plikow

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
pl_import_plikow [2017/11/23 12:48]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_import_plikow [2017/11/24 15:19]
127.0.0.1 external edit
Line 1: Line 1:
-====== Jak zaimportować pliki ======+====== Jak zaimportować pliki====== 
 +{{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} 
 + 
 +**Obejrzyj film**: [[https://​youtu.be/​y82LCphbqEQ|Jak zaimportować pliki do Sage e-Audytor?​]]
  
 Aby zaimportować własne pliki, należy: ​ Aby zaimportować własne pliki, należy: ​
   - [[pl_rejestracja|zarejestrować]] swoją firmę. Każda nowo zarejestrowana firma otrzymuje pakiet Sprawdź e-Audytora, który umożliwia czasowe korzystanie z pełnej funkcjonalności platformy. Pakiet ten weryfikuje poprawność każdej struktury, a także bada spójność danych między poszczególnymi plikami.   - [[pl_rejestracja|zarejestrować]] swoją firmę. Każda nowo zarejestrowana firma otrzymuje pakiet Sprawdź e-Audytora, który umożliwia czasowe korzystanie z pełnej funkcjonalności platformy. Pakiet ten weryfikuje poprawność każdej struktury, a także bada spójność danych między poszczególnymi plikami.
   - zalogować się do platformy ​   - zalogować się do platformy ​
-  - wybrać opcję [[pl_firma|Firma]],​ a następnie zakładkę [[pl_repozytorium|Repozytorium]] ​ +  - wybrać opcję [[pl_firma|Firma]],​ a następnie zakładkę ​Repozytorium  
-  - przeciągnąć plik na szare pole.+  - wykonać czynności opisane w artykule ​[[pl_repozytorium|Repozytorium]]. 
  
  
 [[start|Powrót do spisu]] [[start|Powrót do spisu]]
  
pl_import_plikow.txt · Last modified: 2019/01/04 12:21