User Tools

Site Tools


pl_import_plikow

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl_import_plikow [2017/11/23 12:48]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_import_plikow [2019/01/04 12:21]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
-====== Jak zaimportować pliki ======+====== Jak zaimportować pliki====== 
 +{{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} 
 + 
 +**Obejrzyj film**: [[https://​youtu.be/​9ryd0vulW8E|Jak zaimportować pliki do Sage e-Audytor?​]]
  
 Aby zaimportować własne pliki, należy: ​ Aby zaimportować własne pliki, należy: ​
   - [[pl_rejestracja|zarejestrować]] swoją firmę. Każda nowo zarejestrowana firma otrzymuje pakiet Sprawdź e-Audytora, który umożliwia czasowe korzystanie z pełnej funkcjonalności platformy. Pakiet ten weryfikuje poprawność każdej struktury, a także bada spójność danych między poszczególnymi plikami.   - [[pl_rejestracja|zarejestrować]] swoją firmę. Każda nowo zarejestrowana firma otrzymuje pakiet Sprawdź e-Audytora, który umożliwia czasowe korzystanie z pełnej funkcjonalności platformy. Pakiet ten weryfikuje poprawność każdej struktury, a także bada spójność danych między poszczególnymi plikami.
   - zalogować się do platformy ​   - zalogować się do platformy ​
-  - wybrać opcję [[pl_firma|Firma]],​ a następnie zakładkę [[pl_repozytorium|Repozytorium]] ​ +  - wybrać opcję [[pl_firma|Firma]],​ a następnie zakładkę ​Repozytorium  
-  - przeciągnąć plik na szare pole.+  - wykonać czynności opisane w artykule ​[[pl_repozytorium|Repozytorium]]. 
  
  
 [[start|Powrót do spisu]] [[start|Powrót do spisu]]
  
pl_import_plikow.txt · Last modified: 2019/01/04 12:21