User Tools

Site Tools


pl_jpk_fa3

Nowa wersja JPK_FA

Dodano możliwość weryfikacji nowej wersji pliku JPK_FA(3). Nowa wersja jest wymagana przez organy skarbowe od 4 grudnia 2019.

Powrót do spisu

pl_jpk_fa3.txt · Last modified: 2020/08/05 12:45

Page Tools