User Tools

Site Tools


pl_jpk_fa4

Nowa wersja JPK_FA

Dodano możliwość weryfikacji nowej wersji pliku JPK_FA(4). Nowa wersja jest wymagana przez organy skarbowe od 1 kwietnia 2022.

Powrót do spisu

pl_jpk_fa4.txt · Last modified: 2022/04/01 08:43

Page Tools