User Tools

Site Tools


pl_jpk_fa

Nowa wersja JPK_FA

Dodano możliwość weryfikacji nowej wersji pliku JPK_FA(2). Nowa wersja będzie wymagana przez organy skarbowe od lipca 2019.

Powrót do spisu

pl_jpk_fa.txt · Last modified: 2019/05/30 12:42

Page Tools