User Tools

Site Tools


pl_jpk_sf

Nowa wersja e-sprawozdań

Dodano możliwość weryfikacji nowej wersji plików zawierających e-sprawozdania finansowe. Nowa wersja będzie wymagana przez organy państwowe od września 2019.

Powrót do spisu

pl_jpk_sf.txt · Last modified: 2019/08/14 07:26

Page Tools