User Tools

Site Tools


pl_jpk_sf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl_jpk_sf [2019/08/14 05:26] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +====== Nowa wersja e-sprawozdań ======
 +{{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
 +
 +
 +
 +Dodano możliwość weryfikacji nowej wersji plików zawierających e-sprawozdania finansowe. Nowa wersja będzie wymagana przez organy państwowe od września 2019. 
 +
 +
 +[[start|Powrót do spisu]]
  
pl_jpk_sf.txt · Last modified: 2019/08/14 05:26