User Tools

Site Tools


pl_jpk_sf_bank

Nowa wersja e-sprawozdań dla banków

Dodano możliwość weryfikacji nowej wersji plików zawierających e-sprawozdania finansowe dla banków. Nowa wersja jest wymagana przez organy państwowe od listopada 2020.

Powrót do spisu

pl_jpk_sf_bank.txt · Last modified: 2020/11/12 08:33

Page Tools