User Tools

Site Tools


pl_jpk_v7_2

Nowa wersja JPK_V7M oraz JPK_V7K

Dodano możliwość weryfikacji nowej wersji pliku JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2). Nową wersję należy stosować od stycznia 2022.

Powrót do spisu

pl_jpk_v7_2.txt · Last modified: 2022/02/04 09:55

Page Tools