User Tools

Site Tools


pl_komunikaty

Komunikaty użytkownika

Obejrzyj film:Jak tworzyć własne wiadomości i powiadomienia?

Przeglądając dowolną listę z dokumentami użytkownik może dodać własny komunikat wybierając przycisk Dodaj komunikat.

Dodane komunikaty są prezentowane:

  • na liście wyników testów w sekcji Komunikaty użytkownika. Aktywny link przy każdym komunikacie pozwala na szybkie przejście do listy lub dokumentu w kontekście, którego został dodany komunikat.
  • poniżej listy dokumentów, dla której zostały dodane:

Powrót do spisu

pl_komunikaty.txt · Last modified: 2018/10/30 16:16

Page Tools