User Tools

Site Tools


pl_komunikaty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl_komunikaty [2017/11/24 15:19]
127.0.0.1 external edit
pl_komunikaty [2018/10/30 15:16] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 13: Line 13:
    
 Dodane komunikaty są prezentowane:  ​ Dodane komunikaty są prezentowane:  ​
-  * na liście [[pl_wyniki|wyników]] w sekcji **Komunikaty użytkownika**. Aktywny link przy każdym komunikacie pozwala na szybkie przejście do listy lub dokumentu w kontekście,​ którego został dodany komunikat. ​   ​+  * na liście [[pl_wyniki|wyników ​testów]] w sekcji **Komunikaty użytkownika**. Aktywny link przy każdym komunikacie pozwala na szybkie przejście do listy lub dokumentu w kontekście,​ którego został dodany komunikat. ​   ​
   * poniżej listy dokumentów,​ dla której zostały dodane:   * poniżej listy dokumentów,​ dla której zostały dodane:
 {{ :​pl_komunikaty2.jpg?​nolink |}} {{ :​pl_komunikaty2.jpg?​nolink |}}
pl_komunikaty.txt · Last modified: 2018/10/30 15:16