User Tools

Site Tools


pl_kontrole

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl_kontrole [2017/11/08 12:48]
renata_kotecka_sage_com
pl_kontrole [2019/01/04 12:33]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
-====== ​Kontrole podatkowe ​======+====== ​Kontrola podatkowa ​======
  
-Zakładka ​**Kontrole podatkowe** umożliwia analizowanie danych ​zaimportowanych plików w wybranych przez użytkownika okresach oraz wyeksportowanie wyników analizy do pliku w formacie PDF. +**Obejrzyj film**: [[https://​youtu.be/​wE8RXkCKv8M|Jak korzystać ​moduł ​Kontrola podatkowa?​]]
  
 +Zakładka **Kontrola podatkowa** umożliwia analizowanie danych z zaimportowanych plików w wybranych przez użytkownika okresach oraz wyeksportowanie wyników analizy do pliku w formacie PDF.
  
 +{{ :​kontrole3.png?​nolink |}}
  
 **Status kontroli podatkowej (1)** prezentuje, które struktury JPK zostały zaimportowane w okresie ustawionym w części **Filtry (7)**. Liczba w kółku informuje ile ostrzeżeń zostało znalezionych dla danej struktury. Kolor kółka wskazuje: **Status kontroli podatkowej (1)** prezentuje, które struktury JPK zostały zaimportowane w okresie ustawionym w części **Filtry (7)**. Liczba w kółku informuje ile ostrzeżeń zostało znalezionych dla danej struktury. Kolor kółka wskazuje:
pl_kontrole.txt · Last modified: 2019/01/04 12:33