User Tools

Site Tools


pl_kontrole

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
pl_kontrole [2017/11/08 12:50]
renata_kotecka_sage_com
pl_kontrole [2017/11/09 06:17]
renata_kotecka_sage_com
Line 1: Line 1:
-====== ​Kontrole podatkowe ​======+====== ​Kontrola podatkowa ​======
  
-Zakładka **Kontrole podatkowe** umożliwia analizowanie danych z zaimportowanych plików w wybranych przez użytkownika okresach oraz wyeksportowanie wyników analizy do pliku w formacie PDF. +Zakładka **Kontrola podatkowa** umożliwia analizowanie danych z zaimportowanych plików w wybranych przez użytkownika okresach oraz wyeksportowanie wyników analizy do pliku w formacie PDF.
  
 {{ :​kontrole3.png?​nolink |}} {{ :​kontrole3.png?​nolink |}}
pl_kontrole.txt · Last modified: 2019/01/04 12:33