User Tools

Site Tools


pl_kontrole

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl_kontrole [2017/11/09 06:17]
renata_kotecka_sage_com
pl_kontrole [2019/01/04 12:33] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
 ====== Kontrola podatkowa ====== ====== Kontrola podatkowa ======
 +
 +**Obejrzyj film**: [[https://​youtu.be/​wE8RXkCKv8M|Jak korzystać z modułu ​ Kontrola podatkowa?​]]
  
 Zakładka **Kontrola podatkowa** umożliwia analizowanie danych z zaimportowanych plików w wybranych przez użytkownika okresach oraz wyeksportowanie wyników analizy do pliku w formacie PDF. Zakładka **Kontrola podatkowa** umożliwia analizowanie danych z zaimportowanych plików w wybranych przez użytkownika okresach oraz wyeksportowanie wyników analizy do pliku w formacie PDF.
pl_kontrole.txt · Last modified: 2019/01/04 12:33