User Tools

Site Tools


pl_lista_regul

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl_lista_regul [2018/08/14 13:27]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_lista_regul [2018/08/14 13:43] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 62: Line 62:
   -   ​[[rules_jpk.int037|Dane kontrahenta dla faktury zakupu o numerze '​NrFaktury'​ nie są kompletne.]]   -   ​[[rules_jpk.int037|Dane kontrahenta dla faktury zakupu o numerze '​NrFaktury'​ nie są kompletne.]]
   -   ​[[rules_jpk.int038|Plik JPK_VAT w wersji nieakceptowanej przez Ministerstwo.]]   -   ​[[rules_jpk.int038|Plik JPK_VAT w wersji nieakceptowanej przez Ministerstwo.]]
-  -   ​[[rules_jpk.int039|Plik VAT-7 w wersji nieakceptowanej przez Ministerstwo.]]+  -   ​[[rules_jpk.int056|Plik VAT-7 w wersji nieakceptowanej przez Ministerstwo.]]
   -   ​[[rules_jpk.int040|Test,​ czy każda faktura posiada przynajmniej jeden wiersz.]]   -   ​[[rules_jpk.int040|Test,​ czy każda faktura posiada przynajmniej jeden wiersz.]]
   -   ​[[rules_jpk.int041|Test,​ czy wprowadzona kwota podatku należnego w polu '​PodatekNalezny'​ równa jest sumie odpowiednich elementów zawierających kwotę podatku.]]   -   ​[[rules_jpk.int041|Test,​ czy wprowadzona kwota podatku należnego w polu '​PodatekNalezny'​ równa jest sumie odpowiednich elementów zawierających kwotę podatku.]]
Line 78: Line 78:
   -   ​[[rules_jpk.int053|Test,​ czy wartość netto z faktury (nagłówek) równa się wartości netto poszczególnych pozycji dla tej faktury.]]   -   ​[[rules_jpk.int053|Test,​ czy wartość netto z faktury (nagłówek) równa się wartości netto poszczególnych pozycji dla tej faktury.]]
   -   ​[[rules_jpk.int055|Test,​ czy faktura nie została wystawiona wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy / wykonaniem usługi.]]   -   ​[[rules_jpk.int055|Test,​ czy faktura nie została wystawiona wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy / wykonaniem usługi.]]
 +    - [[rules_jpk.int057|Plik VAT-7K w wersji nieakceptowanej przez Ministerstwo.]]
   -   ​[[rules_jpk.ver001|Test czy istnieją zapisy w rejestrze VAT sprzedaży o tym samym numerze dokumentu]]   -   ​[[rules_jpk.ver001|Test czy istnieją zapisy w rejestrze VAT sprzedaży o tym samym numerze dokumentu]]
   -   ​[[rules_jpk.ver002|Test czy istnieją zapisy w rejestrze VAT zakupu o tym samym numerze dokumentu i tym samym dostawcy]]   -   ​[[rules_jpk.ver002|Test czy istnieją zapisy w rejestrze VAT zakupu o tym samym numerze dokumentu i tym samym dostawcy]]
pl_lista_regul.txt · Last modified: 2018/08/14 13:43