User Tools

Site Tools


pl_nawigacja

Nawigacja

Obejrzyj film: Jak rozpocząć pracę z serwisem?

Po zalogowaniu ukaże się poniższy ekran.

Automatycznie zaznaczona jest Lista firm (1). W prawym górnym rogu widoczna jest Organizacja (2) oraz zalogowany Użytkownik (3).

Prawa kolumna to Filtry (4), dzięki którym można wyszukać założone pod daną Organizacją Firmy (5). Na liście firm widoczne są następujące informacje:

 • Numer – numer identyfikacyjny Firmy założonej pod daną Organizacją.
 • Status:
  • W trakcie - oznacza, że firma jest oznaczona jako aktywna. Można tutaj dodawać pliki struktur JPK, analizować je itp.
  • Zakończona - oznacza, że firma została oznaczona jako nieaktywna. Można ustawić taki status, gdy np. firma zakończyła działalność albo zmieniła biuro rachunkowe.
 • NIP – NIP firmy.
 • Firma – skrócona nazwa firmy.
 • Opis – pełna nazwa firmy.
 • Rok finansowy – prezentuje informacje o dodanych latach finansowych. Wyboldowana nazwa roku wskazuje te lata finansowe, w których są już zaimportowane pliki JPK.
 • Rok podatkowy VAT – prezentuje lata kalendarzowe, dla których zostały zaimportowane pliki JPK_VAT lub VAT-7.
 • Okres – Daty kalendarzowe, dla których wygenerowane są pliki JPK w danej firmie.
 • Przesłane VAT/VAT-7 - prezentuje status, czy w danej firmie zaimportowano plik JPK_VAT i VAT-7 za poprzedni miesiąc.
  • Kolor czerwony oznacza, że nie zaimportowano żadnego z tych dwóch plików.
  • Kolor zielony oznacza, że zaimportowano oba pliki.
  • Kolor żółty oznacza, że zaimportowano tylko jeden z nich.

Przejście do panelu administracyjnego danej Organizacji znajduje się w polu Admin (6).

Opcja (7) pozwala zmienić język z polskiego na angielski.

W menu Pomoc (8) znajduje się:

 • Samouczek pomagający zapoznać się z funkcjonalnością platformy
 • Pomoc on-line
 • Wsparcie – umożliwia wysłać zgłoszenie problemu.

Powrót do spisu

pl_nawigacja.txt · Last modified: 2019/01/04 13:29

Page Tools