User Tools

Site Tools


pl_nawigacja

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl_nawigacja [2018/10/30 14:49]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_nawigacja [2019/01/04 12:29]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 2: Line 2:
 {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
  
-**Obejrzyj film**:​[[https://​youtu.be/​hyd1M--Cm2o|Jak korzystać z listy firm?]]+**Obejrzyj film**: [[https://​youtu.be/​RGXJDy7CHtY|Jak rozpocząć pracę ​serwisem?]]
  
 Po zalogowaniu ​ ukaże się poniższy ekran. Po zalogowaniu ​ ukaże się poniższy ekran.
Line 32: Line 32:
  
 W menu **Pomoc (8)** znajduje się: W menu **Pomoc (8)** znajduje się:
-  * Samouczek pomagający zapoznać się z funkcjonalnością platformy +  ​* **Samouczek** pomagający zapoznać się z funkcjonalnością platformy 
-  * Pomoc on-line  +  ​* **Pomoc on-line**  ​ 
-  * [[pl_wsparcie|Wsparcie ]] – umożliwia wysłać zgłoszenie problemu. ​+  ​* **[[pl_wsparcie|Wsparcie ]]** – umożliwia wysłać zgłoszenie problemu. ​
  
  
pl_nawigacja.txt · Last modified: 2019/01/04 12:29