User Tools

Site Tools


pl_nowe_reguly_mpp

Nowe testy weryfikujące JPK_V7

Przygotowaliśmy nowe testy weryfikujące JPK_V7. Nowe testy sprawdzają czy transakcje dokonane po 01-07-2021 nie zostały w pliku JPK_V7 oznaczone znacznikiem MPP lub SW. Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów od 01-07-2021 należy zaprzestać stosowania tych znaczników.

Dostęp do nowych testów jest uzależniony od posiadanego pakietu.

Powrót do spisu

pl_nowe_reguly_mpp.txt · Last modified: 2021/08/13 12:06

Page Tools