User Tools

Site Tools


pl_organizacje

Ustawienia ogólne - Organizacje

Większość z tych opcji jest przeznaczona jedynie dla Administratora Organizacji.

Zakładka Informacje pozwala na zmianę nazwy organizacji (wyświetla się m.in. w prawym, górnym rogu, obok nazwy użytkownika) oraz sprawdzenie jaki pakiet aktualnie jest przypisany danej Organizacji.

Zakładka Firmy pozwala na zarządzanie poszczególnymi Firmami w pakietach Wielofirmowość oraz Pakietach dla Biur Rachunkowych. Można dodać nową firmę lub ją edytować.

Zakładka Użytkownicy pozwala na administrację poszczególnymi użytkownikami danej Organizacji.

Powrót do spisu

pl_organizacje.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools