User Tools

Site Tools


pl_poczatek_pracy

Jak rozpocząć pracę

Obejrzyj film: Jak rozpocząć pracę z serwisem?

Przed rozpoczęciem pracy należy:

  1. Zarejestrować swoją firmę. Na podstawie danych z formularza rejestracji zostanie utworzona Organizacja, Firma oraz użytkownik, który zostanie zdefiniowany jako administrator organizacji.
  2. dodać dodatkowych użytkowników, którzy będą mogli korzystać z platformy
  3. zaimportować pliki w sposób opisany w artykule Repozytorium

Powrót do spisu

pl_poczatek_pracy.txt · Last modified: 2019/01/04 13:25

Page Tools