User Tools

Site Tools


pl_podsumowanie

Sprzedaż podsumowanie i Zakup podsumowanie

Zakładki Sprzedaż podsumowanie oraz Zakup podsumowanie prezentują w postaci wykresów dane o sprzedaży i zakupach. Dane wykorzystywane do przygotowania wykresów importowane są z plików JPK_FA.xml.

Dane na wykresach mogą być prezentowane w trzech walutach: PLN, EUR oraz USD. Wykresy prezentujące dane w walutach EUR oraz USD pojawia się dopiero po zaimportowaniu plików JPK_FA.xml zawierających dokumenty wystawione w tych walutach.

Wykresy w każdej walucie prezentują sumy dokumentów wystawionych w tej walucie. System nie dokonuje przeliczenia jednej waluty na drugą.

Powrót do spisu

pl_podsumowanie.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools